ikona menu
logo

Zveme Vás na 36. kongres České Nefrologické Společnosti

6. - 8. Června 2016 Praha Fakulta architektury ČVUT

Aktuality7. Července 2016

NEFROPOST – kongresové noviny, ke stažení zde.

16. června 2016

Na stránku organizátorů jsme vložili záštity.

8. června 2016

Zveřejnili jsme galerii kongresu, více zde
.

7. června 2016

Zveřejněny výsledky Nefrofofr 2016
.

Termíny28. února 2016

Termín pro přihlášky partnerů ČNS

21. 3. 2016 do 24.00 hod (Prodloužen)

Termín pro zaslání abstrakt

31. března 2016

Termín pro registraci se sníženým poplatkem

Termín pro přihlášky ostatních vystavovatelů

15. dubna 2016

Termín pro rezervaci ubytování

NEFROPOST

Kongresové noviny ke stažení zde.

Úvodní slovo programu – přivítání na 36.kongres ČNS, 6.-8.6.2016, Praha

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na 36. kongresu České nefrologické společnosti, který se koná ve dnech 6.- 8. června 2016 v Praze. Jako místo kongresu jsme tentokrát zvolili prostory Fakulty architektury ČVUT, nejen pro jejich jistou prostorovou originálnost, ale také jako vyjádření naší snahy přinést nové, netradiční prostředí pro konání kongresu.

Kongres se koná v osvědčeném časovém schématu v rozsahu tří dnů a vědecký program navazuje na tradici kongresů ČNS. Jako hlavní téma kongresu jsme zvolili problematiku „Pacient s diabetes mellitus a chronickým onemocněním ledvin“, nicméně naší snahou bylo pokrytí všech nejvýznamnějších oblastí nefrologie, tedy klinické nefrologie, hemodialýzy a mimotělních hemoeliminačních metod, peritoneální dialýzy a transplantace ledvin. Tradiční pozornost jsme věnovali problematice registrů. Do programu kongresu jsme zařadili i čtyři edukační „snídaňová symposia“, která se nám osvědčila již v minulosti. Novou programovou strukturu představuje symposium „Nefron ve zdraví a nemoci“, kde se řečníci pokusí podat zvolenou problematiku z pohledu fyziologie, morfologie a kliniky. Novým programovým blokem je i prezentace „Významných publikací českých nefrologů“, tentokrát za r.2015. Vzhledem k hlavnímu tématu kongresu jsme přizvali i některé přední české diabetology, kteří budou přednášet na symposiu „Vybrané aspekty diagnostiky a léčby DM z pohledu diabetologa - poselství pro nefrology“. Do programu kongresu jsme zařadili i symposia orientovaná na speciální problematiku – velmi aktuální téma „Konzervativní léčba jako alternativa RRT“, ale i standardní téma „Současné názory na léčbu glomerulonefritid“. Jsme velmi rádi, že ve spolupráci s Českou hepatologickou společností jsme mohli zařadit i sympózium „Virová hepatitida C u pacientů s CKD“, kde m.j. budou představena i nová Doporučení na toto téma, která vznikla ve spolupráci obou společností.

Konečně, jsme i potěšeni, že pozvání k účasti na kongresu přijali významní zahraniční nefrologové, kteří se ve svých přednáškách budou věnovat problematice diabetika s CKD: prof.Pascual (Barcelona) bude hovořit o transplantacích u diabetiků, prof. Ketteler (Coburg) o rozdílech CKD-MBD u diabetiků vs. nediabetiků, prof. Lambers-Heerspink (Groningen) o klinických studiích u diabetiků a prof. Rosing (Kodaň) o problematice RAS blokády u diabetiků. Součástí kongresu jsou i tří firemní sympozia platinových partnerů ČNS, která jsou zaměřená na další vybraná témata v nefrologii. Je až neuvěřitelné, že v průběhu celého kongresu tedy zazní na 80 odborných lékařských přednášek.

Jako obvykle je připraven i samostatný odborný program sester a techniků. Bude probíhat paralelně se zasedáním lékařů a garantuje ho nefrologická sekce České asociace sester. Během Kongresu proběhne také Valná hromada ČNS.

Jsme si vědomi, že uspořádání kongresu by nebylo možné bez podpory partnerů ČNS. Patří jim proto naše vřelé poděkování.

Současně bude připraven i zajímavý společenský program Kongresu, který tentokrát není financován z prostředků určených na Kongres. V den zahájení bude uspořádán uvítací koktejl, jehož součástí bude udělení nových čestných členství ČNS a udělení cen ČNS. Dále proběhne nová sportovní aktivita „NEFROFOFR – 1.běh českých nefrologů“ určená pro každého z vás. Druhý den Kongresu proběhne společenský večer v prostorách břevnovského kláštera s bohatým programem.

Milé kolegyně, vážení kolegové, věříme, že v rozsáhlém programu Kongresu najdete mnoho zajímavého, odnesete si řadu nových poznatků a získáte nové impulzy pro svoji klinickou i vědeckou činnost. Věříme také, že se nám podaří připravit přátelskou a společenskou atmosféru, která i po čase vyvolá příjemné vzpomínky na sjezdovou letní Prahu.

Milé kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na setkání s Vámi.

Mudr. Rychlík

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
předseda organizačního výboru 36. kongresu ČNS
předseda České nefrologické společnostiKongres se koná pod záštitou

prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
rektora Univerzity Karlovy v Praze

prof. Ing. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA
děkana Fakulty architektury ČVUT

Mgr. Adriany Krnáčové
primátorky hl. města Prahy

Partneři 2016

Platinoví partneřiAbvie logo
Amgen logo
Fresenius logo
Fresenius logo

Zlatí partneřiBraun logo
Sanofi logo

Stříbrní partneřiAstrazeneca logo
Fresenius logo
Diasorin logo
Fresenius logo
Diasorin logo
Alexion logo

Mediální partneřiMaxdorf

Medical Tribune logo

Tigis

Ostatní vystavovatelé

Alexion

Biomedica

Crosstec GmbH

Maxdorf

Onapharm

ProDos

Swiss Life

The Binding Site